wat houdt het in?

Problemen met bewegen, zoals pijn en controle-verlies, hebben automatisch en direct gevolgen voor de manier waarop spieren reageren, en voor hoe een mens zich voelt, dus hoe iemand beweegt. Sommige spieren worden meer actief, andere minder. Dat veranderde spier-evenwicht is gezond en nuttig, maar het kan, als het te lang aan houdt of te vaak terug komt op zichzelf ook klachten opleveren.

Om effectief te kunnen behandelen is voor mij het van belang een goed beeld te krijgen van wie u bent en wat uw situatie is, wat niet goed gaat, wat u belangrijk vind, wat u zou willen en hoe het beter zou kunnen.

In de behandeling hebben we ieder onze eigen inbreng hebben in de mogelijke vermindering van de problemen met het bewegen in het dagelijks leven.

De uitgangspunten voor de therapie zijn gebaseerd op ontspannen, anders bewegen, inspannen.

Wilt u meer lezen over Oefentherapie Cesar en Mensendieck in het algemeen, kijk dan op www.vvocm.nl