Re-integratie naar arbeid

Betaald werk
Wanneer er sprake is van zodanige beperkingen dat je niet of niet goed meer kan werken, is re-integratie een van de belangrijkste doelen in de oefentherapie. Als werken de klachten verergert moet dat serieus worden genomen en is het van belang om daar verstandig mee om te gaan. Vaak is het mogelijk om met enkele kleine maar goed geplaatste veranderingen overbelasting van specifieke spiergroepen te voorkomen. Een goede communicatie van de patiënt met de bedrijfsarts en de leidinggevenden is nodig om duidelijke afspraken te maken over een re-integratieplan. Mijn taak is om de invulling van dat plan te begeleiden en te monitoren. Bij knelpunten, bijvoorbeeld wanneer het nodig is het plan bij te stellen, kan ik contact opnemen met de bedrijfsarts.

Onbetaald werk
Ook bij onbetaalde arbeid is het van groot belang dat de patïent zo snel mogelijk weer aan de slag kan. Het invullen van de rol van b.v. moeder/vader, echtgenoot, oppas oma/opa, huisvrouw/man, en je rol in de familie, de vriendekring, op de vereniging, in de buurt, je rol als mantelzorger, etc. Vaak ongezien en ondergewaardeerd werk, want onbetaald, maar feitelijk zeer belangrijk. Zowel voor een mens persoonlijk als voor de samenleving. Sommige patiënten raken al hun energie kwijt tijdens het betaalde werk, en kunnen eenmaal thuis gekomen geen ongetaalde taken meer uitvoeren. Te moe om te koken, de was te doen, het gras te maaien, etc. Ook voor deze uitval (alsof je bij jezelf in de ziektewet zit) moet er een individueel toegesneden re-integratieplan komen.

Het is bekend dat lang thuis zitten de drempel om weer te gaan werken groter maakt. De kunst is om te zien hoe je “van de bank” kan komen zonder dat de klachten verergeren. Hoe je kracht en conditie kan opbouwen zonder terugslag, b.v. met pijn en slapeloosheid. Vaak is het zo dat je grote ziekmakende stressoren moet identificeren en als het even kan uit de weg moet gaan. Dat vereist soms de nodige creativiteit. Vervolgens kan je met kleine stapjes, op een ontspannen manier, je activiteiten uitbreiden zonder je klachten erger te maken.