door wie


In de 30 jaar dat ik als generalist patiënten behandel is van oudsher mijn aandacht uitgegaan naar de gevolgen van lage rugpijn, bekkenpijn en RSI.

Sinds 2012 maak ik deel uit van het Netwerk Functionele Neurologische Symptomen, een groep van oefentherapeuten, fysiotherapeuten, een psycholoog en een neuroloog. We zijn allen gespecialiseerd in het behandelen van patiënten met specifieke neurologische verschijnselen, zie Functionele Neurologische Symptomen.

Na mijn afstuderen heb ik de eerste tien jaar als waarnemer op verschillende praktijken gewerkt. Dat gaf me de gelegenheid ervaring op te doen bij een keur aan patiënten, en te leren van verschillende collega’s. In die tijd heb ik een half jaar met een collega in op Sumatra in Indonesië gewerkt. We behandelden kinderen met polio en spasticiteit. Ik heb zeer goede herinneringen aan die tijd, het heeft mijn professionele en persoonlijke leven verrijkt.

Ik heb het altijd prettig gevonden om, naast het behandelen van patiënten, me samen met anderen te verdiepen in de theoretische rationales van ons vak. Ik heb vier jaar praktijkonderwijs gegeven op de Mensendieck opleiding en heb me jaren lang beijverd voor wetenschappelijk onderzoek naar oefentherapie Cesar en Mensendieck.

Ik ben betrokken geweest bij de opzet en uitvoering van cursussen Bewegingsgeneeskunde voor oefentherapeuten Cesar en Mensendieck en fysiotherapeuten met een overzicht van recent belangwekkend wetenschappelijk onderzoek naar patiënten met chronische klachten, en de praktische implicaties daarvan voor de hulpverlener.